Bhagwat Bhaskar
Shri Krishnachandra Shastriji
(Shri Thakurji)


Shri Thakurji's scheduled events:

Aug 19, 2012 - Aug 26, 2012 Shrimad Bhagwat Katha at Dwarka, Gujarat
Sep 4, 2012 - Sep 11, 2012 Shrimad Bhagwat Katha at Bhopal, M.P.
Sep 20, 2012 - Sep 27, 2012 Shrimad Bhagwat Katha, Calcutta, W.B.
Oct 16, 2012 - Oct 23, 2012 Shrimad Bhagwat Katha at Heera Public School, Samalakha, Delhi
Oct 31, 2012 - Nov  6, 2012 Shrimad Bhagwat Katha at Chitrakoot
Nov 18, 2012 - Nov 25, 2012 Shrimad Bhagwat Katha at Vrindavan, U.P.
Nov 29, 2012 - Dec 7, 2012 Shrimad Bhagwat Katha at Civil Lines, Delhi
Dec 14, 2012 - Dec 21, 2012 Shrimad Bhagwat Katha on Katni, M.P.
Dec 26, 2012 - Jan  3, 2013 1008 Parayan Shri Ram Katha at Fogala Ashram, Vrindavan. U.P.
Jan  6, 2013 - Jan 13, 2013 Shrimad Bhagwat Katha at Ghaziabad, U.P.
Jan 19, 2013 - Jan 26, 2013 Shrimad Bhagwat Katha at Shalimar Bagh, Delhi
Jan 28, 2013 - Feb  3, 2013 Shrimad Bhagwat Katha at Kumbha Mela, Allahabad, U.P.
Feb  4, 2013 - Feb 11, 2013 Shrimad Bhagwat Katha at Prayagraj, U.P.
Feb 15, 2013 - Feb 22, 2013 Shrimad Bhagwat Katha at Brijmandal, U.P.